PRESENTACIÓ

 

El Grup Reunions i Ciència va neixer fa 25 anys amb l'empresa d'Organització Professional de Congressos. Fa 5 anys va crear RiC Events, l'agència de viatges, i a l'actualitat ofereix tambén els serveis de CRO (regsitre de pacients i assajos clínics), a la vegada que complementa totes aquestes activitats amb serveis de suport a Societats Científiques, així com serveis addicionals de comunicació, gabinet de premsa o Community Manager. La nostra darrera novetat és la creació d'un Campus Virtual per a oferir serveis de Formació On Line.